Biegi

 

kontakt telefoniczny:
imprezy integracyjne / biwaki / grupy zorganizowane: 601 058 336
paintball / strzelnica: 609 70 22 33 (numer sezonowy)

e-mail: biuro@sparker.pl

adres (siedziba):
Usługi Turystyczno-Rekreacyjne Jacek Knitter

ul. Dąbrowska 5, 83-441 Wiele
NIP: 591-15-89-069

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
numer: 730 - pobierz

adres (pole paintball, strzelnica):
Półwysep Lipa
Wdzydze Tucholskie - Lipa 2
83-442 gmina Karsin
http://www.polwyseplipa.pl/kontakt.html