Namiot

W zależności od Twoich potrzeb nasze usługi
świadczymy na terenie całego województwa
pomorskiego, jak również w pozostałej części
kraju, w wybranej przez Ciebie lokalizacji.

 

Obiekty, z którymi współpracujemy najczęściej to:
"Półwysep Lipa" i Hotel "Gołuń"

W/w kompleksy zapewniają odpowiednią bazę
noclegowo-żywieniową oraz infrastrukturę
rekreacyjno-sportową.

 

www.polwyseplipa.pl
 

Półwysep Lipa

 

www.hotel-golun.com.pl
 

Hotel Gołuń.